Adam en Eva van Cornelis Cornelisz. van Haarlem

Geplaatst op zondag 02 september 2012 @ 00:15 , 1692 keer bekeken

sk-a-129.z.jpeg

Nadat God Adam en Eva geschapen had, schonk hij ze het paradijs om in te wonen (°). Dat was een heerlijke tuin vol dieren en planten. Adam en Eva mochten eten van alle bomen in de tuin. Alleen de vruchten van de boom der kennis waren verboden. De vruchten van de 'boom der kennis' in het paradijs waren verboden voor Adam en Eva. Wie van de vruchten van deze boom at, kreeg inzicht in goed en kwaad. Eva en Adam namen van deze vruchten en ze verloren hun onschuld; zij werden zich ervan bewust dat ze naakt waren.

Links op de achtergrond is te zien hoe God (in een wolk) ze deze boom aanwijst. De slang, het slimste dier in het paradijs, bewoog Eva ertoe om toch een vrucht van de boom te proeven. Eva, op haar beurt, verleidde Adam om ook een hapje te nemen. Dit was de eerste zonde tegen God die de mensen begingen: de zondeval. Toen God merkte wat ze gedaan hadden stuurde hij Adam en Eva uit het paradijs. Cornelis van Haarlem schilderde dit meer dan levensgrote stuk in 1592 in opdracht van het stadsbestuur van Haarlem.

Eva+-+Cornelis+van+Haarlem.jpg

(°) Genesis 1-2

In de eerste twee hoofdstukken van het bijbelboek Genesis ('oorsprong') wordt de schepping van de aarde en alles wat daarop leeft beschreven. Volgens dit verhaal schiep God de aarde in zes dagen. Op de zesde dag maakte hij de mens: 'En God zeide: laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.[...] Voorts plantte de Here God een hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens die Hij geformeerd had. Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad.[...] En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren.[...] En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet.'


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: