Zittende jonge vrouw met spiegelbeeld, van Gottli…

Zittende jonge vrou…