Jozef en Potifar's vrouw

Jozef en Potifar's …

Volgens de Hebreeuwse Bijbel en de Koran werd Jozef door zijn broers als slaaf verkocht aan Potifar. Jozef maakte zich snel populair en werd door Potifar benoemd tot het hoofd van de huishouding. De vrouw van Potifar probeerde Jozef te verleiden, maar toen dat mislukte werd ze woedend en beschuldigde ze Jozef ervan haar te hebben misbruikt. Als bewijs daarvoor gaf ze een stuk uit de kleding van Jozef. Jozef werd hierop gearresteerd, maar hij werd vrijgesproken door priesters. Potifar zorgde ervoor dat hij toch voor ongeveer tien jaar naar de gevangenis moest. De naam van Potifar komt in verschillende verbanden voor, en zijn geschiedenis met Jozef kan op diverse manieren worden verklaard. Volgens de documentaire hypothese stamt het verhaal van Potifar en Jozef uit het Jahwisme, dat Jozef probeert zwart te maken. Volgens de Jahwist, wijst de band die Potifar en Jozef met elkaar hadden, op homoseksualiteit (wat vaker voorkwam in het Oude Egypte).