Expo Godinnen van de Art Nouveau

Het Allard Pierson presenteert de eerste tentoonstelling in Nederland gewijd aan de fascinatie voor de vrouw in de art nouveau. Rond 1900 is zij de droom en de nachtmerrie van een generatie kunstenaars die de werkelijkheid probeert te ontvluchten. Lieflijke maagden, wrede minnaressen, vrome madonnas en andere vrouwelijke clichees bepalen de sieraden van Rene Lalique, de affiches van Alphonse Mucha en Jan Toorop, en vele andere werken van bekende ontwerpers. Godinnen van de art nouveau neemt deze fascinatie voor vrouwelijk schoon onder de loep en plaatst die in de context van de roerige tijd rond de vorige eeuwwisseling. De art nouveau die tussen 1890 en 1914 in Europa en daarbuiten de toon zet, put vooral inspiratie uit de natuur. Gebouwen, interieurs en gebruiksvoorwerpen worden ontworpen in organische vormen en gedecoreerd met motieven van planten en dieren. De beeldtaal is bovendien rijk aan vrouwelijke schoonheden. Hun elegante lichamen en lange haarlokken worden ontleend aan de klassieke oudheid, Byzantijnse iconen en middeleeuwse legenden. Als goddelijke verschijningen staan deze vrouwen ver buiten de samenleving, waarin de eerste feministen juist strijden voor onderwijs, kiesrecht en een eigen loopbaan.